Mua bán nhà ở thành phố Clover - Homes for Sale in Clover, South Carolina

Nhà Bán Tại Clover

Home NameBed/Ba/Ga Price
Champlain A 2/2/2 95,900
Hamlet 2/1.5/0 95,900
Maplecrest 3/2/0 97,900
Bluestone 3/2/1 99,900
Wilmington 2/2/0 99,900
Oakwood 3/2/0 99,900
Tyler 2/2.5/0 100,000
Liberty A 3/2/2 103,900
Cherry Blossom 3/2/0 103,900
Voyager B 3/2/2 104,150
Dogwood 3/2/0 104,400
Redwood 3/2/0 104,400
Greyston 3/2/0 105,000
Redstone II 3/2/2 107,750
Blueslate 3/2/0 107,900
Coventry 3/2.5/0 111,900
Saratoga A 3/2.5/2 112,000
Charleston C 2/2.5/0 112,900
Charleston D 2/2.5/0 112,900
Charleston B 2/2.5/0 112,900
Georgetown 3/2/0 112,900
Oxford 3/2.5/0 113,400
Saratoga B 3/2.5/2 114,400
Newport B 3/2.5/2 114,700
Magnolia A 2/2/0 116,900
Somerset 3/2.5/0 117,900
Magnolia B 2/2.5/0 118,900
Beaufort B 3/3/0 119,600
Georgetown 3/2/2 119,670
Jupiter 3/2.5/2 122,750
Pueblo 3/2/2 124,950
Wellington 3/2.5/2 126,950
Hampton 4/2.5/1 130,950
Kent C 3/2/2 131,775
Chatham 3/3/3 131,950
Stratford 3/2/2 132,950
Valley Forge A 4/2.5/2 133,000
Morehead 4/2.5/1 134,235
McGregor 3/2.5/2 134,950
Valley Forge B 4/2.5/2 135,000
Amherst 3/2/2 136,150
Kent 3/2/2 137,900
Sharon 3/2.5/2 138,350
Kendall 3/2.5/2 138,625
Beaufort 3/2/2 139,675
Suffolk 4/2.5/2 141,450
Covington 4/2.5/2 142,950
Matthews 3/2/2 143,200
Brighton 3/2.5/2 143,500
Danbrooke 3-4/2.5/2 145,175
Savoy C 4/2.5/2 149,650
McKendal 3/2.5/2 149,900
Savoy J 4/2.5/2 150,800
Savoy H 4/2.5/2 151,400
Greenwood 3/2/2 152,900
Stamford 4/2.5/2 152,900
Selwyn 3/2.5/2 154,900
Albright D 4/3/2 155,200
Albright C 4/3/2 155,800
Albright E 4/3/2 156,900
Tate 3 3-4/2.5/2 156,950
Gracewood 3/2/2 156,950
Amsterdam 3/2/2 158,200
Stapleton 3/2/2 158,900
Lancaster 3/2/2 158,900
Tate 2 3/2.5/2 159,700
Richmond 4/2.5/2 162,950
Colville 3/2/2 162,990
Benton E 3/2.5/2 163,400
Dabney 3/2.5/2 164,900
Madison B 3/2.5/2 166,800
Amber 3/2/2 166,900
Colville B 3/2.5/2 168,990
Winfield 4/2/2 170,800
Charlotte 4/2.5/2 172,000
Augusta 4/2.5/2 172,000
Wentworth III 2/2/2 172,900
Middleton 4/2.5/2 172,990
Stallings 4/2.5/2 173,800
Ellsworth 3/2.5/2 174,490
Cambridge 4/2.5/2 175,900
Bonaire II 2/2/2 175,900
Broadmoor 4/2.5/2 176,200
Berkley 3/2.5/2 176,900
Buchanan 4/2.5/2 176,900
Rutledge I 4/2.5/2 177,900
Nassau 2/2/2 177,900
Hamilton 4/2.5/2 178,900
Tennessee II 4/2.5/2 178,900
Rutledge 3/2.5/2 178,900
Rittenour 3/2.5/2 179,105
Berkshire 3/2.5/2 179,268
Carlisle 5/2.5/2 179,900
Colville C 3/2.5/2 181,500
San Antonio 3/2.5/2 181,900
Ashley 4/2.5/2 181,900
Middleton A 4/2.5/2 181,990
Burkdale K 4/2.5/2 182,400
Burkdale C 4/2.5/2 183,000
Harrison 4/2.5/2 183,880
Atherton 3/2/2 184,900
Madison 4/2.5/2 184,900
Christopher 4/2.5/2 186,990
Pinecliff 3/2.5/2 187,990
Captiva 2/2/2 188,900
Meadow Grove 3/2.5/2 188,990
Rosemont 4/2.5/2 188,990
Chelsea 4/2.5/2 189,425
Rosemont A 5/2.5/2 189,490
Montague 3/2.5/2 189,900
Monaco 4/3/2 190,800
Cameron 4/2.5/2 190,900
Sanibel III 2/2/2 192,900
Gabrielle A 3/2.5/2 195,900
Alderwood II 2/2/2 197,900
Huffman 3/2.5/2 198,990
Townhome A 2-3/2.5/2 199,000
Davidson 4/3/2 199,450
Gabrielle C 3/2.5/2 199,900
Lexington 3/2.5/2 199,900
Suffolk 4/2.5/2 200,910
Scarsdale C 3/2.5/2 200,990
Chamberlin C 4/2.5/2 202,740
Raleigh 4/3/2 205,000
Townhome C 2-3/2.5/2 205,000
Renquist 4/2.5/2 206,900
Ashby 5/3.5/2 206,990
Edmonson 2 4/2.5/2 210,500
Elizabeth 3/2.5/2 212,900
Chamberlin A 5/2.5/2 213,740
Evergreen 3/2/2 213,900
Kingsbridge 3-5/2.5/2 214,990
Columbia 3/2.5/2 214,990
Avelon B 5/2.5/2 215,850
Hewlett 3/2.5/2 215,900
Elizabeth II 3/2.5/2 215,900
Hampton 4/3/2 215,900
Kingsbridge C 3/2.5/2 217,990
Danbury E 3/2.5/2 217,990
Kingsbridge A 3/2.5/2 217,990
Elizabeth II 3/2.5/2 218,895
Beehler B 3/2.5/2 218,900
Beehler A 3/2.5/2 218,900
Hogan B 3/2.5/2 220,990
Hogan C 3/2.5/2 222,900
Manchester 5/2.5/2 224,555
Prichard A 3/2.5/2 224,900
Brandsville B 3/2.5/2 224,990
Belvedere 3/2.5/2 224,990
Prichard B 3/2.5/2 225,900
Cornwall 4/2.5/2 227,990
Birmingham 4/2.5/2 229,990
Brandsville 3-5/2.5/2 229,990
Kensington 5/2.5/2 229,990
Eastover 3/2.5/2 231,480
Pennington Traditional 4/2.5/2 231,990
Brandsville A 3/2.5/2 232,990
Arlington 4/2.5/2 237,400
Chester 4/2.5/2 239,900
Haviland 3/2.5/2 239,990
Prichard 3-4/2.5/2 246,114
Greensboro 3-4/2.5/2 246,900
Augusta Federalist 4/2.5/2 253,490
Glenborough 3/2/2 255,900
Briarwood 4/3/2 257,900
Yale 4/2.5/2 258,900
Brookfield II Federalist 4/2.5/2 261,490
Oxford 3/2.5/2 264,900
Charleston 2270 3/2.5/2 265,000
Chandler Traditional 4/2.5/2 265,490
Shelby B 4/2.5/2 266,990
Shelby A 4/2.5/2 266,990
Wessex 4/2.5/2 267,900
Dilworth 2160 3/3.5/2 274,000
Croydon B 4/2.5/2 277,000
Davidson 4/2.5/2 279,900
Dunes 4/2.5/2 283,900
Traditional 2621 4/2.5/2 285,000
Birkdale 4/2.5/2 289,900
Cambria 3/2.5/2 290,151
Brookfield 4/3/2 290,900
Avalon III 4/2.5/3 292,900
Baldwin 4/3.5/3 294,900
Providence 4/2.5/2 297,205
Buckingham 4/3.5/2 299,900
Waterford 4/3.5/2 301,900
Georgetown II 4/2.5/2 304,075
Ellison 3/2.5/2 307,500
Hickory II 4/2.5/2 312,900
Brunswick III 5/2.5/3 314,900
Inwood 4/3.5/2 315,900
Custom Golden 4/3/2 321,670
Avery II 4/4/2 323,167
Brookwood 4/2.5/3 324,900
Augusta 5/3/2 327,487
Pinewood 4/3.5/2 327,500
Stockton 3/3.5/2 329,900
Plan 3150 4/3/2 334,900
Plan 2950 4/2.5/2 334,900
Providence II 4-5/2.5/2 336,037
Messina 5/3/2 338,580
Savannah 4/2.5/2 349,900
Cornwall 2 5/3/2 353,500
Ravenna 4/3.5/2 369,900
Custom Landing 4/3.5/2 475,000
Custom Long 4/3.5/2 699,900

Clover Nha Dat - Prices in Clover real estate area are subject to change due to market fluctuation.

Chào mừng bạn đến khu vực Clover, South Carolina

Clover, South Carolina Homes for SaleCác ngôi nhà để bán tại New homes for sale in York County, South Carolina

Tìm một nhà tại Clover để mua chưa bao giờ được dễ dàng hơn với Websitenhadat.com. Chúng tôi đã tạo một thư mục rộng lớn của nhiều ngôi nhà, kế hoạch sàn nhà, và giá cả ở Clover, South Carolina. Nhà bán tại Clover, South Carolina của chúng tôi để bán với cả phải chăng, chất lượng xây dựng, và chính xác những gì bạn đang tìm kiếm. Lọc tìm kiếm nhà ở Clover theo giá, số lượng phòng ngủ, phòng tắm (nhà cửa, townhomes, và chung cư), và nhiều hơn nữa. Bạn có thể tìm kiếm nhà để bán tại Clover, South Carolina bằng giá hoặc cách duyệt nhà ở Clover theo loại nhà hoặc phong cách. Mọi Clover nhà của chúng tôi có cung cấp hình ảnh, sàn nhà kế hoạch để giúp bạn tìm thấy những ngôi nhà hoàn hảo ở Clover cho gia đình bạn.

Xin vui lòng điền vào mẫu dưới đây để nhận được thông tin thêm về Clover nhà bán:

Name:
Address:
City, State Zip:   
Email:
Phone:
Comments:
 
Word Verification:
   


Dịch vụ bất động sản tại khu vực Clover của chúng tôi bao gồm:

  1. Clover Mua bán nhà - Homes for Sale.
  2. Clover Bất động sản - Real Estate Listings.
  3. MLS các bảng liệt kê - MLS Listings, Bank Owned, Foreclosures.
  4. Clover đại diện người mua - Buyer's Agent.
  5. Clover, South Carolina Single-Family Homes, Condos and Townhomes
  6. Short Sale Services in Clover.
Khi mua hay bán nhà ở Clover, Websitenhadat.com giúp bạn thực hiện một quyết định dễ dàng, không chỉ trong việc bán hoặc mua của nhà bạn về căn hộ hoặc nhà phố, mà còn trong việc tìm kiếm khu nhà theo vực ngay, trường học, hoặc cuộc sống phong cách đáp ứng theo nhu cầu của bạn. Mua hoặc Bán Bất động sản tạitạiClover? Thông tin lối sống cho khu vực khu phố tại Clover, South Carolina.