Mua bán nhà ở thành phố Bronxville - Homes for Sale in Bronxville, New York

Nhà Bán Tại Bronxville

Home NameBed/Ba/Ga Price
Monroe Versailles 4/3.5/3 671,975
Monroe Savannah 4/3.5/3 671,975
Monroe Provincial 4/3.5/3 672,975
Monroe Heritage 4/3.5/3 674,975
Carlton Colonial 4/3.5/3 674,975
Edgebrook Georgian 4/3.5/3 676,975
Edgebrook Colonial 4/3.5/3 676,975
Carlton Williamsburg 4/3.5/3 676,975
Carlton Provincial 4/3.5/3 678,975
Carlton Federal 4/3.5/3 678,975
Monroe Federal 4/3.5/3 678,975
Carlton Chateau 4/3.5/3 679,975
Edgebrook Federal 4/3.5/3 681,975
Claridge Colonial 4/3.5/3 681,975
Edgebrook Chateau 4/3.5/3 682,975
Claridge Georgian 4/3.5/3 684,975
Claridge Traditional 4/3.5/3 686,975
Claridge Versailles 4/3.5/3 686,975
Claridge Federal 4/3.5/3 688,975
Coventry Savannah 4/4.5/3 705,975
Coventry Country Manor 4/4.5/3 706,975
Coventry Williamsburg 4/4.5/3 708,975
Coventry Heritage 4/4.5/3 713,975
Coventry Versailles 4/4.5/3 716,975
Coventry Federal 4/4.5/3 718,975
Hampton Colonial 4/4.5/3 738,975
Hampton Federal 4/4.5/3 741,975
Hampton Provincial 4/4.5/3 742,975
Hampton Versailles 4/4.5/3 746,975
Hampton Georgian 4/4.5/3 747,975
Hampton Traditional 4/4.5/3 751,975
Arbor Colonial 4/2.5/2 799,900
Arbor Federal 4/2.5/2 830,900
Birch Colonial 4/2.5/2 845,900
Dogwood Victorian 4/2.5/2 879,900
Cedar Colonial I 4/3.5/2 985,900
Cedar Colonial II 4/3.5/2 985,900
Cedar Federal 4/3.5/2 985,900

Bronxville Nha Dat - Prices in Bronxville real estate area are subject to change due to market fluctuation.

Chào mừng bạn đến khu vực Bronxville, New York

Bronxville, New York Homes for SaleCác ngôi nhà để bán tại New Homes for sale in Bronxville, New York

Tìm một nhà tại Bronxville để mua chưa bao giờ được dễ dàng hơn với Websitenhadat.com. Chúng tôi đã tạo một thư mục rộng lớn của nhiều ngôi nhà, kế hoạch sàn nhà, và giá cả ở Bronxville, New York. Nhà bán tại Bronxville, New York của chúng tôi để bán với cả phải chăng, chất lượng xây dựng, và chính xác những gì bạn đang tìm kiếm. Lọc tìm kiếm nhà ở Bronxville theo giá, số lượng phòng ngủ, phòng tắm (nhà cửa, townhomes, và chung cư), và nhiều hơn nữa. Bạn có thể tìm kiếm nhà để bán tại Bronxville, New York bằng giá hoặc cách duyệt nhà ở Bronxville theo loại nhà hoặc phong cách. Mọi Bronxville nhà của chúng tôi có cung cấp hình ảnh, sàn nhà kế hoạch để giúp bạn tìm thấy những ngôi nhà hoàn hảo ở Bronxville cho gia đình bạn.

Xin vui lòng điền vào mẫu dưới đây để nhận được thông tin thêm về Bronxville nhà bán:

Name:
Address:
City, State Zip:   
Email:
Phone:
Comments:
 
Word Verification:
   


Dịch vụ bất động sản tại khu vực Bronxville của chúng tôi bao gồm:

  1. Bronxville Mua bán nhà - Homes for Sale.
  2. Bronxville Bất động sản - Real Estate Listings.
  3. MLS các bảng liệt kê - MLS Listings, Bank Owned, Foreclosures.
  4. Bronxville đại diện người mua - Buyer's Agent.
  5. Bronxville, New York Single-Family Homes, Condos and Townhomes
  6. Short Sale Services in Bronxville.
Khi mua hay bán nhà ở Bronxville, Websitenhadat.com giúp bạn thực hiện một quyết định dễ dàng, không chỉ trong việc bán hoặc mua của nhà bạn về căn hộ hoặc nhà phố, mà còn trong việc tìm kiếm khu nhà theo vực ngay, trường học, hoặc cuộc sống phong cách đáp ứng theo nhu cầu của bạn. Mua hoặc Bán Bất động sản tạitạiBronxville? Thông tin lối sống cho khu vực khu phố tại Bronxville, New York.